Opleveringskeuring

Direct bouwkeuring aanvragen

Een eigen woning is een kostbaar bezit. Daarom wilt u bij aan- of verkoop zo veel mogelijk zekerheid over de technische staat van de woning. Als verkoper heeft u bovendien de plicht gebreken aan de bestaande woning te melden. De koper heeft een onderzoeksplicht: hij / zij moet zo veel mogelijk te weten zien te komen over de technische staat van de woning. Kopers van nieuwbouw zijn bij de eindoplevering vaak geheel afhankelijk van aannemer en architect. Bekend is dat een woning vaak met tientallen gebreken wordt afgeleverd. Maar wat is nog acceptabel en wat niet meer? Wanneer mag u een oplevering weigeren of een betalingstermijn (tijdelijk) niet voldoen? Vragen waar veel mensen geen antwoord op weten. Aan de hand van uw contractstukken (koopovereenkomst, tekeningen, bestek, technische omschrijving) maakt de bouwkundige inspecteur voor u een oplever-rapport waarmee u (en de aannemer) verder kunt.

Een nieuwbouwwoning opleveren?

De oplevering van een nieuwbouwwoning vindt meestal in twee fases plaats. Een aantal weken voor de daadwerkelijke oplevering en sleuteloverdracht vindt de zogenoemde vooroplevering of voorschouw plaats. Tijdens de vooroplevering/voorschouw gaat u samen met de aannemer de woning in om eventuele onvolkomenheden te constateren. Uit de praktijk blijkt dat de aannemer ruim 40% van de onvolkomenheden niet als opleverpunt meeneemt. Door gebruik te maken van de diensten van een woningdeskundige worden een groot deel van deze onvolkomenheden omgezet in opleverpunten door onder andere een goede onderbouwing. Tussen de voorschouw en de oplevering heeft de aannemer de gelegenheid deze opleverpunten welke zijn geconstateerd te herstellen. Tijdens de daadwerkelijke oplevering mogen er dan niet veel opleverpunten meer openstaan en krijgt u de sleutels van uw woning. Indien er dan nog opleverpunten niet zijn hersteld, raden wij u aan niet uw tweede handtekening op het opleverformulier te plaatsen totdat alle opleverpunten verholpen zijn.

Wat is een opleveringskeuring?

Het kopen en laten bouwen van een nieuwbouwwoning is een langdurig proces. U koopt een woning vanaf tekening en krijgt vaak een omschrijving van de geleverde producten. Veel papierwerk die pas bij de oplevering van uw woning tastbaar worden. Aan het eind van dat proces vindt de eindoplevering plaats, de zogenaamde opleveringkeuring. Dit het het moment waarop de aannemer aangeeft klaar te zijn met uw nieuwbouwwoning. U krijgt dan een formele uitnodiging om bij de oplevering aanwezig te zijn.

Juridische overdracht
Na de opleveringskeuring vindt de juridische overdracht plaats. Vanaf dat moment bent u de eigenaar en verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Om goed vast te kunnen stellen welke gebreken voor de overdracht al aanwezig waren, wordt een opleveringskeuring uitgevoerd. De opleveringskeuring is dus een zeer essentieel punt bij het bouwen van een woning. Tijdens de oplevering schakelt u een eigen deskundige in die voor u de opleveringskeuring uitvoert. Zo kunt u in alle rust tijdens de keuring letten op allerlei andere zaken. Wij lopen dan samen met u en een vertegenwoordiger van de aannemer of ontwikkelaar door de woning heen en stellen een rapportage op van alle aanwezige gebreken. Tijdens de opleveringskeuring worden alle geconstateerde gebreken direct in de computer verwerkt en ter plekke uitgedraaid. Zo krijgt u direct en goed te lezen rapportage van de opleveringskeuring en kunt u deze eventueel gebruiken om de zaken later nog eens goed te controleren. Op zoek naar een expert in de buurt? Bekijk bouwkundig experts in Zwolle en Deventer of zoek naar een van de andere regio’s.

Verhelpen van opleveringspunten
De aannemer heeft in de regel dan maximaal 3 maanden de tijd om de tijdens de opleveringskeuring geconstateerde punten naar behoren op te lossen. Meestal heeft hij hiervoor maar 3 werkweken nodig. Toch is het belangrijk dat alle punten netjes en zorgvuldig worden opgelost. Eventueel kunnen wij tegen een geringe meerprijs een controleopname uitvoeren. De gebreken die tijdens de opleveringskeuring zijn geconstateerd worden dan nagelopen en afgevinkt. Zo weet u zeker dat alles netjes en zorgvuldig is opgelost. Als niet alle zaken die tijdens de opleveringskeuring zijn vermeld in het proces verbaal van oplevering, dan kunt u aanspraak maken op de 5% regeling.


Wat is de 2e handtekening?

Als alle punten die op het “Proces Verbaal van Oplevering” staan vermeld naar behoren zijn opgelost zal de aannemer met u een afspraak maken voor de 2e handtekening. De 2e handtekening is niets anders dan dat u akkoord gaat met het feit dat alle punten die bij de opleveringskeuring zijn geconstateerd, naar behoren en uw tevredenheid zijn hersteld.

Hoe lang duurt de onderhoudsperiode?

Toch kan het zijn dat bepaalde dingen tijdens de opleveringskeuring niet geconstateerd kunnen worden. U moet dus denken aan bijvoorbeeld een niet goed werkende lichtschakelaar of stopcontact of dat de verwarming onvoldoende warm wordt. Wij noemen dit de onderhoudsperiode. Meldt eventuele gebreken ten alle tijde schriftelijk bij de aannemer of ontwikkelaar. Deze periode duurt zo’n 3 maanden / 12 weken.

Wat is de 5% regeling?

Veelal heeft de aannemer een zekerheidsstelling van 5% in de koop- aanneemovereenkomst staan. Dit houdt in dat hij een bankgarantie heeft afgegeven aan of dat 5% in depot blijft bij de notaris. Indien de werkzaamheden volgens u niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan zult u de notaris moeten verzoeken om de 5% niet vrij te geven. De notaris bevestigt u de ontvangst van uw brief.