Aankoopkeuring

Direct bouwkeuring aanvragen

We hebben in Nederland volgens het Burgerlijk Wetboek bij verkoop van een woning/appartement of anderzijds onroerend goed een meldingsplicht met betrekking tot (onder andere) bouwkundige gebreken. Met de verkoopkeuring, in combinatie met het door de verkoper naar waarheid in te vullen inlichtingenformulier voldoet hij aan deze wettelijke verplichting. Indien hij niet aan deze wettelijke verplichting voldoet kan dat achteraf zware financiële consequenties voor hem hebben. Bekijk snel adressen van bouwkeuring-experts in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Waarom een aankoopkeuring?

Een aankoopkeuring is zoals het woord al zegt een bouwkundige keuring op het moment van aankoop van een woning. Deze momentopname geeft inzicht in de staat waarin de woning op het moment van keuren verkeert. Het voorkomt dat de verkoper later kan aanvoeren dat hij onbewust gebreken heeft verzwegen. Het voorkomt ook dat de verkoper later aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken die er bij de ondertekening van de (ver)koopovereenkomst helemaal niet waren. Soms zitten er wel enkele maanden, tussen de verkoop en de eigendomsoverdracht bij de Notaris. In een dergelijke periode kan er veel gebeuren met de bouwkundige staat. Ook voor de koper is er een wettelijke verplichting te weten de onderzoeksplicht.

Voordelen van een aankoopkeuring

Een bouwkundige aankoopkeuring geeft meer inzicht in de hoedanigheid van een woning. U koopt de woning in de staat waarin het zich op het moment van verkoop bevindt, maar het duurt vaak een tijd voordat u de woning leeg kunt aanvaarden. Wanneer u dan gebreken tegenkomt wilt u natuurlijk kunnen aantonen dat de verkoper hiervoor aansprakelijk is. Met een bouwkundige aankoopkeuring is het voor u op dat moment heel eenvoudig om aan te tonen dat U aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan.

Herstelkosten en herstelwerkzaamheden
Het belangrijkste doel van de woningkeuring van bestaande woningen is het in beeld brengen van de herstelkosten van aanwezige gebreken. De door de inspecteur aangegeven kosten zijn inclusief BTW, waarbij wij ervan uitgaan dat de werkzaamheden door een (erkend) aannemer of installateur worden verricht. Er wordt geen rekening gehouden met de kosten van stut- een steigerwerk, sloopwerk en zelfwerkzaamheid. Wel wordt rekening gehouden met een toeslag voor werkzaamheden op verdiepingen. Alle genoemde bedragen zijn een indicatie van de kosten, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ze adviseren u voor herstelwerkzaamheden altijd bij meerdere bedrijven een offerte op te vragen. Afhankelijk van werkwijze, materiaalgebruik en de “drukte op de markt” kunnen bij de aannemer prijzen soms sterk verschillen. Afwijkingen tot wel 75% zijn mogelijk. Houdt u naast de door de deskundige aangegeven noodzakelijke herstelkosten rekening met kosten voor regulier onderhoud (zoals schilderwerk en tuinonderhoud) en niet begrote onderdelen. Ook de door u gewenste wijzigingen aan de woning (nieuwe keuken, badkamer, parket enz.) worden in het aankooprapport niet begroot.

Rapport biedt informatie voor de koper

Als u op zoek bent naar een (nieuwe) koopwoning wilt u natuurlijk zoveel mogelijk zekerheden. Een bouwtechnische keuring brengt voor u duidelijk in beeld wat de eventuele gebreken zijn, en wat het u gaat kosten om deze gebreken eventueel te verhelpen. Vaak kunt u een keuringsrapport ook gebruiken voor de hypotheek die u afsluit: de herstelkosten worden dan meegenomen in het te lenen bedrag. Voorkom onaangename verrassingen en zorg dat u de beschikking krijgt over een bouwtechnisch rapport!